(1)
Ilyas, I.; Baluk, A. B.; Liu, A. N. A. M. Pemberdayaan Murid SDN Lamatou Melalui Pendampingan Belajar Di Rumah Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Masa Covid-19. Mit.Mah:J.P.M. 2022, 3, 137-143.