Ilyas, I., Baluk, A. B., & Liu, A. N. A. M. (2022). Pemberdayaan Murid SDN Lamatou melalui Pendampingan Belajar di Rumah untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Masa Covid-19. Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 137-143. Retrieved from https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/1904