Ilyas, I., Baluk, A. B. and Liu, A. N. A. M. (2022) “Pemberdayaan Murid SDN Lamatou melalui Pendampingan Belajar di Rumah untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Masa Covid-19”, Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), pp. 137-143. Available at: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/1904 (Accessed: 29November2022).