[1]
I. Ilyas, A. B. Baluk, and A. N. A. M. Liu, “Pemberdayaan Murid SDN Lamatou melalui Pendampingan Belajar di Rumah untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Masa Covid-19”, Mit.Mah:J.P.M., vol. 3, no. 2, pp. 137-143, Jul. 2022.