Ilyas, I., A. B. Baluk, and A. N. A. M. Liu. “Pemberdayaan Murid SDN Lamatou Melalui Pendampingan Belajar Di Rumah Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Masa Covid-19”. Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 3, no. 2, July 2022, pp. 137-43, https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/1904.